Lineaire hypotheek:

Wat is een lineaire hypotheek ?

Bij een lineaire hypotheek betaalt u tijdens de looptijd maandelijks rente en lost u een vast bedrag af. Het af te lossen maandelijkse bedrag is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom en de looptijd van uw hypotheek. De hypotheekrente die u maandelijks moet betalen, neemt gedurende de looptijd af. Dit komt doordat er rente wordt betaald over de resterende schuld. De resterende schuld wordt door de aflossingen steeds lager.

Lineaire hypotheek in het kort:

• De hypotheek heeft een vaste einddatum
• Elke maand dezelfde aflossing tijdens de looptijd
• De hypotheekrente neemt af gedurende de looptijd
• Er is zekerheid dat de hypotheek op de einddatum is afgelost
• De maandlasten zijn in het begin hoog en aan het einde van de looptijd laag

Voor wie?

• U wilt starten met aflossen en financiële ruimte in de toekomst creëren
• U wilt zekerheid hebben over de maandlasten
• U wilt gebruik maken van belastingvoordeel door de hypotheekrenteaftrek