Overwaarde hypotheek:

Wat is de overwaarde hypotheek?

Overwaarde ontstaat als uw huis meer waard is dan uw hypotheek. Ofwel het verschil tussen de netto verkoopopbrengst van uw huis minus de resterende schuld van uw hypotheek minus de verkoopkosten. Met de overwaarde hypotheek kunt u vanaf de AOW-leeftijd een deel van uw overwaarde benutten zonder dat u de woning hoeft te verkopen. De rente die ABN AMRO voor de overwaarde hypotheek rekent, wordt opgeteld bij het hypotheekbedrag. U hoeft de rente dus niet maandelijks te betalen, maar uw totale hypotheekschuld wordt hoger. De rente is afhankelijk van de gekozen rentevaste periode en of u kiest voor een eenmalige opname of een maandelijkse opname. Uw woning blijft uw eigendom en u kunt er gewoon in blijven wonen. De totale hypotheekschuld moet worden terugbetaald wanneer u overlijdt of de langstlevende partner komt te overlijden. Is uw hypotheek in de loop der jaren hoger geworden dan de waarde van uw woning? Dan is de restschuld van de hypotheek voor rekening van ABN AMRO zodra u of uw nabestaanden de woning verkoopt of verkopen.

Overwaarde hypotheek in het kort:

• Geen extra maandelijkse uitgaven
• De woning blijft uw eigendom
• Het opgenomen bedrag is vrij te besteden
• De overwaarde hypotheek is af te sluiten naast een andere hypotheek, het maakt hierbij niet uit bij welke geldverstrekker de hypotheek is afgesloten
• Risico op restschuld is voor de rekening van ABN AMRO